Kúpeľne

Priestory zaťažené krátkodobou, ale opakovanou vlhkosťou môžu neúmerne zaťažovať podkladové konštrukcie a v prípade prenikania vlhkosti poskytujú ideálne prostredie pre tvorbu mikroorganizmov. Z týchto dôvodov je nutné zabrániť prenikaniu vody do podkladov. Odporúčame preto dodržiavať nasledujúce postupy a skladby materiálov:

Typová skladba

  • Penetrácia PE 201PE 202
  • Hydroizolačná stierka  SE 1
  • Tesniaca páska SE 5 šírky min. 80 mm
  • Lepidlo AD 510 plus alebo AD 509 plus
  • Keramický obklad
  • Škárovacia hmota GF DRY alebo GF BIO
  • Silikónový tmel SI + dilatačný povrazec PES

Kúpeľne_typová skladba_RAKO SYSTEM


PRACOVNÝ POSTUP – DETAILNÝ POPIS

Príprava: Podklad musí byť pevný, vyzretý, zbavený nečistôt a nerovností. V prípade nedostatkov použite pre plošné vyrovnanie stien aj podláh materiál LE 21. Pre rýchlu lokálnu opravu MO 35 QUICK.

Penetrovanie nasiakavých podkladov: Všetky nasiakavé podklady penetrujeme náterom PE 201. V prípade veľmi nasiakavých materiálov použijeme PE 202 v príslušnom riedení (cca 1:3-5). Spotreba 0,15– 0,25 l/m2 aplikovanej tekutiny.

Izolovanie – utesnenie všetkých priestorov zaťažovaných vodou: Napenetrované plochy izolujeme náterom SE 1 vo dvoch vrstvách s technologickou prestávkou 4 – 6 hodín. Pochôdznosť a možnosť lepenia cca po 10–12 hodinách. Celková spotreba cca 1,2 – 1,6 kg/m2. Pre preklenutie prechodov, dilatácií a spevnenie vnútorných rohov vkladáme do izolačnej vrstvy bandáž SE 5. Nutné dokonale celoplošne vlepiť do SE 1. Uvažovaná spotreba cca 0,25 kg/bm.

Montáž keramických obkladov a dlažieb na izolačnú vrstvu: Pre montáž obkladov a dlažieb je nutné použiť modifikované lepiace tmely. Pre štandardné formáty nášho bytového keramického programu používame cementové lepidlo AD 510 PLUS triedy C1TE. Pre zmenšené formáty a mozaiky možno použiť biele cementové lepidlo AD 509 PLUS triedy C1TE. Spotreba tmelov sa pohybuje od 2 do 4 kg/m2.

Škárovanie keramického plášťa: Pri škárovaní používame flexibilnú hmotu GF BIO, poprípade GF DRY, obe kategórie CG2 WA. Pri použití týchto škárovacích hmôt je vďaka špeciálnym prísadám zvýšená vode odpudivosť, GF BIO navyše poskytuje ochranu proti tvorbe plesní a výkvetov. Týmto je výrazne zvýšená hygiena celého povrchu! Spotreba cca 0,3 – 0,8 kg/ m2 podľa formátu obkladových prvkov.

Tesnenie pružných škár a prestupov trvale pružným tmelom: Pre umožnenie dilatačného pohybu v škáre je nutné použiť trvale pružný tmel SI. Farebná škála pokrýva všetky farby hmoty rady GF DRY. Pri aplikácii hmoty SI je vhodné použitie podkladového povrazca PES. Zabráni nežiaducemu priľnutiu ku dnu škáry a vymedzí presný tvar silikónovej výplne. Výdatnosť kartuše 310 ml je cca 6–12 bm podľa veľkosti škáry.

Upratovanie: Pre odstránenie cementových povlakov použite čistiaci prostriedok CL 802. Po dôkladnom vyčistení povrchu odporúčame vykonať celoplošnú impregnáciu povrchu prípravkom CL 809.

Údržba: Pre bežnú údržbu použite čistiaci prostriedok CL 804 ( obklady, batérie, sanita … ) a CL 803 na podlahy.

Úvod > Systémové riešenie > Kúpeľne