Tichá dlažba

Pre minimalizáciu rozmerových nárokov na skladbu krokovej izolácie naša firma ponúka veľmi efektívne riešenie za pomoci zvukovo izolačného panelu SDI. Ten sa pri pokladaní vloží priamo pod keramickú dlažbu a táto skladba poskytuje definovaný akustický útlm. Ďalej táto vložka eliminuje možnosť vzniku šmykového napätia pri nadmerných deformáciách v podlahových konštrukciách a umožňuje tým pokladanie na celkom neštandardné podklady (napr. drevené konštrukcie stropy, drevotrieskové podlahy a.i.).

Typová skladba

  • Penetrácia PE 202 (kroková izolácia z minerálnej vlny)
  • Samonivelačná vyrovnávacia hmota LE 30 (OSB dosky vo dvoch vrstvách, na ne kontaktný mostík CP 203)
  • Dilatačná samolepiaca páska DSAT
  • Lepidlo AD 590 alebo AD 530
  • SDI panel
  • Lepidlo AD 590 alebo AD 530
  • Keramická dlažba
  • Flexibilná škárovacia hmota GF DRY alebo GFS
  • Silikónový tmel SI + dilatačný povrazec PES


Pracovný postup - detailný popis

Tichá dlažba_typová skladba_RAKO SYSTEM

Pracovný postup - detailný popis

Príprava: Pred pokladaním musí podklad vykazovať dostatočnú pevnosť a súdržnosť. Odchýlka rovinnosti podkladu nesmie presiahnuť 2 mm na 2 m late. V prípade nedostatkov je treba použiť samonivelačné vyrovnávacie hmoty LE 20 alebo LE 30. V prípade pokladania na krokovú izoláciu väčšej hrúbky sa podklad spevní montážou dvoch vrstiev OSB dosiek. Dosky o sile 18 a 15 mm pokladáme na väzbu škár a obe vrstvy dokonale spojíme preskrutkovaním.

Penetrácia podkladov:
 Nasiakavé povrchy podlahových konštrukcií je nutné penetrovať náterom PE 202 v príslušnom riedení (cca 1:3-5). Spotreba cca 0,15 l/m2 aplikovanej tekutiny. Na deformovateľné a nenasiakavé podklady (Cetris, OSB) aplikujeme kontaktný mostík pomocou náteru CP 203 s obsahom plniva. Predpokladaná spotreba kontaktného mostíka je 0,25-0,4 kg/m2.

Montáž izolačného obvodového pásu:
 Po obvode izolovanej plochy aplikujeme na stenu samolepiaci separačný pás DSAT šírky 25 mm. Ten preruší eventuálne akustické mosty medzi dlažbou a stenou.

Montáž zvukovo izolačného panelu:
 Montáž zvukovo izolačného panelu SDI vykonáme za pomoci cementového lepidla AD 590 triedy C2FTE S1, ktorý svojim špeciálnym zložením zaisťuje dokonalý kontakt s materiálom panelu a skracuje technologické pauzy. Používame zubovú stierku 3–4 mm so spotrebou cca 2,1 kg/m2. Škáry medzi doskami odporúčame prelepiť úzkou krycou papierovou páskou, ktorá zamedzí vzniku akustického mosta pri lepení dlažby.

Izolovanie – utesnenie všetkých priestorov zaťažovaných vodou:
 Izolovanie vykonávame na zabudované SDI panely, viď systémové riešenie kúpeľne.

Montáž keramickej dlažby:
 Pre montáž keramickej dlažby použijeme opäť cementové lepidlo AD 590 triedy C2FTE S1. Použitá stierka 8 mm, spotreba pre lepenie dlažby činí cca 4,2 kg/m2.

Škárovanie plochy dlažby:
 Po vytvrdení lepidla celoplošne škárujeme cementovou hmotou GF DRY triedy CG2 WA dodávanou v plnom farebnom spektre 24 farieb. V prípade použitia na výrazne deformujúce sa podklady odporúčame použiť rýchle tuhnúcu škárovaciu hmotu GFS triedy CG2 WA S1, so zvýšenou schopnosťou priečnej deformácie. Spotreba cca 0,4–0,8 kg/m2.

Tmelenie dilatačných škár:
 V obvodovej škáre k soklom a v dilatáciách je nutné použitie trvalo pružného silikónového tmelu SI dodávaného vo farebnej škále hmoty GF DRY. Pri aplikácii hmoty SI je vhodné použitie podkladového povrazca PES. Zabráni nežiaducemu priľnutiu ku dnu škáry a vymedzí presný tvar silikónu. Výdatnosť kartuše 310 ml je cca 6–12 bm podľa veľkosti škáry.

Upratovanie:
 Pre odstránenie cementových zvyškov použite čistiaci prostriedok CL 802. Po dôkladnom vyčistení povrchu odporúčame vykonať celoplošnú impregnáciu povrchu prípravkom CL 809.

Údržba:
 Pre bežnú údržbu použite čistiaci prostriedok CL 803 v kombinácii s CL 802 (vodný kameň) a CL 810 (mastnoty).


Akustická štúdia - použitie krokovej izolácie z minerálnej vlny hrúbky 30 mm

Merané a certifikované podľa ČSN EN ISO 140-8, Centrem stavebního inženýrství, a.s., Akreditovaná skúšobňa akustiky 
č. 10007.5, Praha 10 –Hostivař.)

Analýza krokovej nepriezvučnosti stropných konštrukcií s použitím technológie odhlučnenej keramickej podlahy s panelom SDI. Z vykonávacieho protokolu boli namerané tieto akustické údaje:
Vážené zníženie krokového zvuku: ΔLw = 18 dB. Vzduchová nepriezvučnosť: Rw = 60 dB

Úvod > Systémové riešenie > Tichá dlažba